Dự án mới

Khách sạn - FLC Hạ Long

Khách sạn - FLC Hạ Long

Indochine Art tự hào là đơn vị thi công và lắp đặt tác phẩm nghệ thuật cho Khách sạn - FLC Hạ Long. Dự án cung cấp 52 tác phẩm.

Dự án gần đây