Dự án | Khách sạn - FLC Hạ Long
image 0

Khách sạn - FLC Hạ Long

Tên dự án: Quần thể Trung tâm Hội nghị, khu Dịch vụ, Du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long
Địa điểm: Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Gói thầu: Sáng tác và lắp đặt tranh và phù điêu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương - Indochine Art
Số lượng tác phẩm: 52

 

 

Dự án khác