Dự án | Khách sạn Vinpearl Cần Thơ
image 0

Khách sạn Vinpearl Cần Thơ

Tên dự án: Khách sạn Vinpearl Cần Thơ
Địa điểm: Xuân Khánh, Cần Thơ, Việt Nam
Gói thầu: Sáng tác và lắp đặt tranh, tượng, đồ gốm và phù điêu
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương - Indochine Art
Số lượng tác phẩm: 900
Nghệ sĩ tham gia: hơn 30 nghệ sĩ

Dự án khác